Tiedote: SDP otti vastuuta perheiden arjesta

Maanantai 2.2.2015 klo 13:23


Tiedote 2.2.2015
Vapaa julkaistavaksi
 

Kuopiolainen kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen hallituspuolueiden puheenjohtajien päätökseen jättää ns. perhepaketti eli kotihoidon tuen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutokset.
 
- Muutokset tulivat tarpeeseen ja osoittivat hallituksen kyvyn käyttää maalaisjärkeä myös suurissa poliittisissa kysymyksissä. Kun taloudellinen hyöty uusituksista näytti jäävän nollille, oli järkevää ja rehellistä myöntää miten päätöksen peruminen edesauttaa sekä perheitä että valtiontaloutta, Väätäinen tiivistää.
 
- Subjektiivinen päivähoito-oikeus edustaa Suomessa hienosti tasa-arvoa. Jokaisella lapsella on oikeus päästä varhaiskasvatukseen ikätovereiden ja ammattimaisen ohjauksen piiriin. Koska tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksesta hyötyvätkin eniten juuri vaikeammasta taustasta tulevat lapset, on hyvä että lapsen oikeuksista pidettiin nyt kiinni.
 
- Haluan kuitenkin korostaa, että naisten työssäkäyntiä ja saman palkan periaatetta tulee edistää kaikin mahdollisin keinoin. Lapsen oikeus isään ja isien mahdollisuudet viettää perhevapaita kotona paranevat, kun naisten tulotasoa saadaan ylöspäin. Tämä on tärkeä tavoite, Väätäinen lopettaa.
 
Lisätiedot: Kansanedustaja Tuula Väätäinen, p. 050 5113018

Kommentoi kirjoitusta.

SDP:n Väätäinen: Ensi- ja turvakotien toimivat käytännöt taattava

Perjantai 30.1.2015 klo 12:55

Tiedote 30.1.2015
Vapaa julkaistavaksi

 
Kansanedustaja, Ensi- ja turvakotien liiton varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen haluaa turvata ensi- ja turvakotien hyvät käytännöt rahoituksen uudistuksessa.
 
- Turvakodit tarjoavat suojaa henkilöille jotka ovat joutuneet useimmiten läheisen henkilön fyysisen ja /tai psyykkisen väkivallan kohteeksi. Ensikodit puolestaan tukevat vaikeassa asemassa olevien naisten äidiksi tuloa tarjoamalla tukea ja apua. Koska tehtävät ovat näin keskeisiä, olemme toivoneet rahoituksen muuttamista julkiseksi ja siten ennustettavammaksi niin kauan kuin muistan. Onkin hienoa, että tämä rakenteellinen uudistus ja siten myös Istanbulin sopimus on nyt saatettu voimaan.
 
- Nyt uudistuksen toteutuessa tulee kuitenkin varoa menettämästä niitä hyviä käytänteitä, joita ensi- ja turvakodeissa on. Suomalainen ensi- ja turvakotijärjestelmä on ainutlaatuinen kokonaisuus, eikä uudistus saa turhaan murtaa sitä mikä jo toimii, Väätäinen toteaa.

- Varsinkin päihdeäitien hoitotoiminta on näyttänyt yksiselitteisesti sen, miten oikea-aikainen ja riittävän tehokas tuki vähentää huostaanottoja radikaalisti. Se myös tarjoaa lapselle tulee tuiki tärkeän kokemuksen omasta vanhemmasta heti syntymän jälkeen. Muutoinkin päihdeäitien hoito on Suomessa kansainvälisesti katsottuna ammattitaitoinen, tehokas ja taloudellisesti suhteellisen edullinen. Pidetään siitä jatkossakin kiinni, hän lopettaa.
 

Lisätietoja: Kansanedustaja Tuula Väätäinen, tuula.vaatainen@eduskunta.fi

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Sairaudesta sakottaminen ei ratkaise mitään

Torstai 22.1.2015

Kolumni 
Julkaistu Viikko Pohjois-Karjala -lehdessä 22.1.2015
 

Kokoomus aloitti poliittisen kevään viime viikolla näyttävästi vaatimalla suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään heikennyksiä esittämällä ns. sairaussakkokäytäntöä. Todellisuudessa tämä tarkoittaisi sitä, ettei työnantajan tarvitsisi jatkossa maksaa lainkaan palkkaa ensimmäiseltä sairauslomapäivältä. Puolueen edustajat uskovat tämän olevan ratkaisu taloudellisiin haasteisiimme. Esitys myös sisältää rivien väliin piilotetun väittämän, jonka mukaan suomalaiset työntekijät viettäisivät niin sanottuja krapulapäiviä tai olisivat muutoin poissa töistä ilman todellista syytä.

 

Kokoomuksen argumentaatio ontuu monelta kantilta. Ensinnäkään olemassa ei ole todisteita siitä, että suomalaiset väärinkäyttäisivät sairauslomiaan. Toisekseen ei ole perusteita sille, että muutos todella vaikuttaisi talouteemme millään lailla saatikka piristävästi. Suomen talouden rakennemuutos, kansainvälinen kriisi ja ikääntyminen sekä yhteiskuntarakenteen muutos ovat todellisia syitä talouden taantumaan eikä väitetyllä lintsaamisella ole mitään tekemistä tämän kokoluokan asioiden kanssa. Kolmanneksi on selvää, ettei sairauspoissaoloja saada ikinä vähennettyä rangaistuksilla – ne vaan johtavat sairaana työskentelyyn ja entistä vakavampiin sairauslomiin kun työkaverit saavat tartunnan tai oireet pahenevat vaatien pidempiä lomia.

 

Suomalaiset käyttävät kaikkein vähiten sairauslomapäiviään maanantaisin, mikä tekee tyhjäksi väitteen krapulapoissaoloista. Kuka tahansa voi huomata, miten suomalainen työ on muuttunut. Yhä useampi meistä työskentelee henkilökohtaista vastuuta sisältävissä tehtävissä, toimihenkilönä tai pienessä tiimissä. Uuden tietotyön aikana on tutkittu, että muutaman päivän poissaolossa kasaantuvat tehtävät jäävät sairasloman jälkeen saman ihmisen tehtäviksi. Näin ollen ei oikeastaan voida edes väittää ihmisten välttelevän työtehtäviä turhilla poissaoloilla, tulevathan työt joka tapauksessa tehtäviksi.

 

Jos ja kun sairauspoissaoloja halutaan todella vähentää ja sitä myöten tuottavuutta parantaa sekä taloutta kasvattaa, on ratkaisu panostuksissa, ei rangaistuksissa. Hyvä työterveyshuolto ennaltaehkäisee poissaoloja etukäteen. Samoin toimii myös joustava, nykyaikainen ja hyvähenkinen työyhteisö. Tapaturmien välttäminen työturvallisuuskoulutuksella ja ammattimainen johtaminen vähentävät selvästi stressiä sekä siitä johtuvia virheitä, uupumusta ja poissaoloja.

 

Meidän tulisi kaikin keinoin vältellä tilanteita, joissa työntekijä kokee tulleensa pakotetuksi sairaana töihin. Pitkittyneet sairaudet, pelko toimeentulon menetyksestä sairastuessa ja siitä seuraava stressi syövät palkkakarensseista syntyvät säästöt silmänräpäyksessä. vaikeassakin taloustilanteessa on syytä huomata, milloin esitetään oikeita ratkaisuja vai milloin taantuman varjolla ehdotetaan mitäkin heikennystä palkansaajan asemaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kolumnit

Mielipidekirjoitus: Vanhuksilla oikeus hyvään hoitoon

Perjantai 16.1.2015 klo 15:50


Julkaistu Uutis-Jousessa to 15.1.2015

Suomalaisen vanhuspalvelun tila on liian tärkeä asia politiikan heilahtelujen varaan jätettäväksi. Asia kävi selväksi kuluvalla viikolla, kun vierailimme kahdessa vanhuspalveluyksikössä saaristokaupungissa, jossa hoidetaan sekä kuopiolaisia että siilinjärveläisiä ikääntyneitä.
 
Tutkimukset ja arkikokemuskin osoittavat, miten onnistuneen hoivatyön kokonaisuus on monen tekijän summa. Tämä näytti Siilinjärvellä tulleen sisäistetyksi. Kodinomaisuuden tuominen mukaan hoitopaikkoihin parantaa ihmisten viihtyvyyttä ja vähentää stressiä sekä on siten osa hyvää hoivaa. Säännöllisesti päivitettävä henkilökohtainen hoitosuunnitelma puolestaan turvaa henkilökohtaisen palvelun ja omaishoidon todellinen arvostus hoitomuotona tekee kokonaisuudesta luotettavan.
 
Näiden asioiden ohella erityiseen rooliin nousee henkilöstöpolitiikka, josta Siilinjärvelle on myös annettava tunnustusta. Jokainen tietää, että parasta hoitoa ja hyvinvointia voidaan tuottaa antamalla ammattilaisille tarpeeksi aikaa kutakin asiakasta kohti, kouluttamalla henkilökuntaa säännöllisesti sekä panostamalla yhteishenkeen ja työhyvinvointiin. Hoito- ja vanhustyön johtaja kertoikin olevansa ylpeä omasta henkilöstöstään piti heitä ammattitaitoisina, sitoutuneina ja motivoituneina työhönsä. Tämän parempaa tunnustusta ei esimies voine tehdä.
 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun juuri julkaistussa tutkimuksessa kerrotaan, että kuntien kustannuserot ovat suuremmat kuin erot palveluiden tarpeessa. Selittävänä tekijänä onkin se tapa, jolla palveluja tuotetaan.  Koska laatuun sekä hintaan vaikuttavia tekijöitä riittää, täytyy haastavuus tiedostaa myös päätöksentekojärjestelmässä. Kun valtuutetuille ja muille päätöksentekijöille turvataan riittävä määrä tietoa, saadaan vanhuspalvelut toimimaan kaikkia hyödyttävänä kokonaisuutena. Oikeisiin asioihin tehtyjen panostusten myötä kiittävät työntekijöiden, asiakkaiden ja omaishoitajien lisäksi myös yhteinen taloutemme.
 
Kansanedustajat Tuula Väätäinen (sd.) ja Elsi Katainen (kesk.)
 

Kommentoi kirjoitusta.

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Sairassakkovaatimuksilla käännetään keskustelu pois oikeista asioista

Keskiviikko 14.1.2015 klo 16:01


Tiedote 14.1.2015
Vapaa julkaistavaksi
 

 
Kansanedustaja, Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston jäsen Tuula Väätäinen puolustaa Jukka Gustafssonin vaatimusta sairausloman pysymisestä palkallisena myös ensimmäisenä päivänä.
 
-          Olen kollegani kanssa täysin samaa mieltä siitä, että ensimmäisen sairauslomapäivän muuttaminen palkattomaksi ei poista mitään Suomen talouden todellisia rakenneongelmia vaan kääntää keskustelun pois siitä, mitä voisimme todella tehdä esimerkiksi paremman tuottavuuden eteen, Väätäinen toteaa.
 
Sairaanhoitajana pitkän työuran tehnyt Väätäinen nostaa esiin myös suomalaisen työelämän muutoksen. Työelämä on yhä useamman kohdalla muuttunut henkilökohtaisen vastuun  suuntaan toimihenkilöistymisen myötä.
 
-          En voi mitenkään uskoa väitettä siitä, että ihmiset laiskuuttaan jäisivät liian helposti sairauslomalle. Suurin osa joutuu nykytyöelämässä joka tapauksessa hoitamaan tehtävät töihin palatessaan, joten argumentti tahallisista poissaoloista ontuu vahvasti. Ehdotuksellaan kokoomus ei ole työnantajankaan puolella, sillä toteutuessaan karenssi ajaisi työntekijät sairaina töihin ja työpanos sekä tuottavuus laskisivat.
 
-          Suomen on nyt ja jatkossa oltava sellainen maa, jossa saa sairastuessaan levätä, parantua ja palata terveenä töihin ilman sanktioita, sakkoja tai muuta rangaistusta, Väätäinen tiivistää.
 
Lisätiedot:
Tuula Väätäinen
Kansanedustaja
Kuopio, Savo-Karjala
tuula.vaatainen@eduskunta.fi
 p. 050 5113018

 

Kommentoi kirjoitusta.

Elsi Katainen ja Tuula Väätäinen: Vanhuspalvelulain tavoitteet on saatava toteutettua!

Maanantai 12.1.2015 klo 10:26


TIEDOTE 12.1.2015

 
 
Pohjoissavolaiset kansanedustajat Elsi Katainen (kesk.) ja Tuula Väätäinen (sd.) ovat yhtä mieltä vanhuspalvelulain tavoitteiden toteutumisen tärkeydestä. Katainen ja Väätäinen tutustuivat maanantaina kahteen kuopiolaiseen vanhuspalveluyksikköön.
 
-  Onpa mikä tahansa puolue vastuussa kunta- tai valtion tasolla tehtävistä päätöksistä, iäkkäillä on oikeus kokea elämänsä turvalliseksi. Sen pitää olla kaikkien politiikkojen yhteinen tahtotila ja se pitää politiikan muutoksissa ja kunta- ja valtiontalouden aallokoissa pystyä takaamaan, Tuula Väätäinen linjaa.
 
Väätäinen ja Katainen ovat huolissaan vanhuspalvelulain tavoitteleman ikääntyneiden mielekkään ja terveen elämän toteutumisesta.
 
-  Ajattelemme liian usein, että järjestelmästä kirjoitettavat ratkaisut esimerkiksi vanhushoivan toteuttamisesta kotona tai laitoshoitona on tae hoidon tasosta. Se antaa kuitenkin vasta raamin sille, missä ympäristössä laadulliset tavoitteet pitäisi onnistua toteuttamaan. Tässä henkilöstön mahdollisuudet tehdä työtään niin hyvin, kuin he haluaisivat, on avainasemassa, Elsi Katainen sanoo.
 
Elsi Katainen ja Tuula Väätäinen arvostavat omaisten tekemää hoivatyötä. Heidän mukaansa yhteiskunta ei voi kuitenkaan ulkoistaa vastuustaan iäkkäiden hoidosta vapaaehtoisille.
 
-  Omaishoitajat tekevät inhimillisesti ja taloudellisesti mittaamattoman arvokasta työtä. Omaishoidon merkitys aivan varmasti tulevien vuosien myötä kasvaa entisestään. Hoitotyön kokonaisuuden on kuitenkin oltava yhteiskunnan vastuulla. Siksi vanhushoivaan on löydyttävä riittävästi rahaa ja sen laadukasta toteuttamista varten on myös koulutettava riittävästi ihmisiä, Pohjois-Savoa eduskunnassa edustavat naiset painottavat.
 
 
Lisätietoja:      kansanedustaja Elsi Katainen, 050 51 22 362
                      kansanedustaja Tuula Väätäinen, 050 51 13 018
 

Kommentoi kirjoitusta.

Kommentoi kirjoitusta.

Kansanedustaja Tuula Väätäisen kotikunta vaihtunut

Tiistai 16.12.2014 klo 10:11


Tiedote 16.12.2014
Vapaa julkaistavaksi

Kansanedustaja Tuula Väätäinen on 16.12. alkaen muuttanut Siilinjärveltä Kuopioon.

- Olemme perheeni kanssa jo pitkään viettäneet kesiä Karttulassa, jossa meillä on ollut kesäpaikka toistakymmentä vuotta. Kun kaksivuotinen kauteni valtuuston puheenjohtajana nyt vuoden lopussa päättyy, koimme mahdolliseksi muuttaa Karttulaan pysyvästi, Väätäinen kommentoi.
 
Väätäinen on ollut aktiivinen kunnallispoliittinen toimija Siilinjärvellä jo 1980-luvulta saakka. Hän on toiminut kunnanvaltuustossa yhtäjaksoisesti vuodesta 1993 ja viimeiset kaksi vuotta vaikuttanut kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Kansanedustaksi Väätäinen nousi vuonna 2003 ja on sen jälkeen uusinut paikkansa joka vaaleissa.
 
Lisätiedot: Kansanedustaja Tuula Väätäinen, tuula.vaatainen@eduskunta.fi

Kommentoi kirjoitusta.

SDP:n Väätäinen: Hyvät käytännöt talteen ja jakoon!

Keskiviikko 10.12.2014 klo 11:37


Tiedote 10.12.2014
Vapaa julkaistavaksi

 
 
SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen peräänkuuluttaa hyvien käytäntöjen jakamista sote-uudistuksessa.
 
-          Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamistyö on ollut suuri hanke ja on tärkeää että se etenee. Keskellä merkittävää muutosta on kuitenkin muistettava pitää kiinni niistä asioista jotka toimivat nykyisessä mallissa, Väätäinen korostaa.


-          Tarve uudistukselle on ollut kova, eläähän tälläkin hetkellä 80% suomalaisista kunnissa, joissa kiireettömään lääkärin hoitoon pääsyä joutuu odottamaan yli 2 viikkoa. Kuitenkin mukana on myös paljon kuntia ja alueita, joissa asiat on hoidettu paitsi asukkaista palvellen, myös hyvin kustannustehokkaasti. Nyt tehtävässä uudistustyössä täytyy olla tarkkana siitä, etteivät mallikkaasti asiansa hoitaneiden kuntien hyvät käytännöt ja toiminnot katoa, hän painottaa.
 
-          Useissa osissa terveydenhuollon palveluketjua voidaan saavuttaa tehokkuutta, parempaa palveluita ja säästöjä vain käytäntöjä uudistamalla. Tämä nähdään jo nyt eri alueiden välillä, kun samoilla rahamäärillä päästään toisaalla parempiin tuloksiin kuin toisaalla. Juuri siksi täytyykin hyviä käytänteitä levittää ja samalla pitää huoli kokonaisuudesta. Uudistus ei saa merkitä sitä, että nyt mallikkaasti toimivat kunnan joutuvat talousvaikeuksiin, Väätäinen tiivistää.


Lisätietoja: Kansanedustaja Tuula Väätäinen, tuula.vaatainen@eduskunta.fi

Kommentoi kirjoitusta.

SDP:n Väätäinen: Päätöksillä ei saa vaikeuttaa opiskelemaan hakeutumista

Perjantai 28.11.2014 klo 11:32


Tiedote 28.11.2014
Vapaa julkaistavaksi
 
 

 
Eduskunnan budjettikäsittelyt ovat käsillä. Kansanedustaja Tuula Väätäinen muistuttaa, että suurella työllä rakennettua koulutusjärjestelmää ei saa  murtaa lyhytnäköisten säästöjen saavuttamiseksi.
 
-          Täytyy muistaa, että koulutus on paras investointi jonka valtio voi tehdä. Se parantaa tutkitusti ihmisten hyvinvointia, pärjäämistä ja jopa onnellisuutta. Suomen ansioitunut koulutusjärjestelmä on toimiva ja päätökset eivät saa  laskea koulutuksen tasoa, Väätäinen sanoo.
 
-          Paras säästö ja talouden tuki pitkällä aikavälillä on hyvinvoiva ja työssäkäyvä kansa. Tämä tavoite on pidettävä mielessä, kun katsotaan ensi vuoden talouspäätöksiä.
 
-          Tuen Krista Kiurua siinä, että pakolliset säästöt kannattaa tehdä hallinnosta ja järjestämisen siirtämisestä suuremmille harteille. Tulevaisuudessakin on pidettävä huolta siitä, että opiskelupaikat ovat riittävän lähellä. Ei voida jatkossakaan ajatella, että joka toisen alaikäisen on muutettava viisitoistakesäisenä pois kotoa päästäkseen kouluun, Väätäinen terävöittää.
 
Lisätiedot: Kansanedustaja Tuula Väätäinen, tuula.vaatainen@eduskunta.fi
 
 

Kommentoi kirjoitusta.

SDP:n Väätäinen: Aikuisilla on velvollisuus, lapsilla oikeus!

Torstai 20.11.2014 klo 15:01


Tiedote 20.11.2014
Vapaa julkaistavaksi

SDP:n Väätäinen: Aikuisilla on velvollisuus, lapsilla oikeus!
 
Tänään 20.11. vietetään lasten oikeuksien päivää.
 
-          Minulle lasten oikeudet tarkoittavat myös aikuisten velvollisuuksia, toteaa kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.).
 
-          Suomessa vallitsee laaja yleinen mielipide, joka kunnioittaa lapsia ja heidän oikeuksiaan. Erityisesti lasten päivänä tahdon muistuttaa miten meidän aikuisten on turvattava se, mihin lapsilla on oikeus.  Tämän päivän yhteiskunnassa lapsella on oikeus paitsi vapauteen, myös turvallisuuteen koulutiellä ja koulussa. Juuri tästä syystä Suomessa tarvitaan paljon työtä  konkreettisiin asioihin, Väätäinen jatkaa.
 
-          Tämä tarkoittaa kiusaamiseen puuttumista satsaamalla siihen, että koulussa on enemmän kuuntelevia aikuisia. Aikuisten velvollisuus on myös taata, että perheen toimeentulo ole riippuvainen lasten pienistä hankkeista. Tämä ei edelleenkään toteudu kaikissa kunnissa, sillä paikoittain jopa lasten koulusta saamat stipendit on vähennetty vanhempien toimeentulotuesta. Onneksi suunta tulee jo tehtyjen päätösten myötä paranemaan, tuohan uusi sosiaalihuoltolaki paljon parannuksia lapsiperheiden asemaan. Esimerkiksi kunnallinen kotiapu ei jatkossa vaadi lastensuojelun asiakkuutta.
 
-          Paljon on jo Suomessa tehty lasten hyväksi ja siitä on meidän syytä olla ylpeitä. Kuitenkin tämä päivä muistuttaa meitä siitä, miten työtä on yhä tehtävänä ja se on kiinni aikuisista, ei lapsista, Väätäinen summaa.
 
Lisätiedot: Kansanedustaja Tuula Väätäinen, p. 050 511 3018

Kommentoi kirjoitusta.

Perheiden pahoinvointi on otettu vakavasti

Perjantai 14.11.2014 klo 12:11


Tiedote 14.11.2014
Vapaa julkaistavaksi

 
Viime aikoina Suomessa on noussut julkista keskustelua ja vaatimuksia perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi – ja hyvästä syystä. Yleisimpiä vaatimuksia ovat olleet panostukset ennaltaehkäisyyn sekä perheiden kotiavun palauttamiseen. SDP:n kansanedustaja, Ensi- ja turvakotien liiton varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen kertoo, että huoli on otettu sosialidemokraattien keskuudessa vakavasti.

- Ministeri Huovisen johdolla valmisteltu uusi sosiaalihuoltolaki on nyt loppusuoralla. Se sisältää paljon konkreettisia keinoja perheiden auttamiseksi. Kunnallinen kotiapu palautetaan ennaltaehkäisyn keinovalikoimaan. Myös osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirretään sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Näin tukea voi saada oikea-aikaisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta. Nykyisellään moni perhe ei saa apua ongelmiinsa ennen kuin ne kärjistyvät lastensuojelutapauksiksi asti, Väätäinen toteaa.
 
-  Taloudelliset ajat ovat hyvin vaikeat kansainvälisten suhdanteiden ja Suomen rakennemuutoksen vuoksi. Tämän ei kuitenkaan pitäisi koskaan johtaa tilanteeseen, jossa kaikkein viattomimmat eli lapset ja nuoret kärsivät eniten. Sosiaalipalveluihin sijoittaminen on yksi parhaista investoinneista joita julkisella rahalla voi tehdä, Väätäinen sanoo.
- Tuorein tilasto vuodelta 2012 osoittaa lastensuojelun asiakasmäärän olevan 87 200 lasta ja nuorta, eli 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Kehityksen täytyykin soittaa nyt hälytyskelloja ja kovaa, Väätäinen summaa.

Lisätietoja: Kansanedustaja Tuula Väätäinen, p. 050 5113018
 

Kommentoi kirjoitusta.

Tuulan vieraana Seppo Kääriäinen

Keskiviikko 12.11.2014 klo 9:46

vaatainen_kaariainen_mainos_savonsanomiin.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Kilpailutuksen kylmät tuulet?

Torstai 16.10.2014 klo 15:30


Tiedote 16.10.
Vapaa julkaistavaksiEnsi- ja turvakotien liiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) kantaa huolta turvakotien asemasta.
 
-          Eduskunnan ja RAY:n pitkään jatkuneen tahtotilan mukaisesti turvakotien rahoitusvastuu on nyt siirtymässä valtiolle. Säästöpaineiden alla toivon todella lain toteutukseen riittäviä resursseja ja varmistusta siitä, etteivät tärkeät palvelut päädy muutoksen ja mahdollisen kilpailutusten kautta niukoille tai muuten lapsipuolen asemaan, Väätäinen painottaa.
 
-          YK:n komitea on antanut Suomelle vuosien varrella monia huomautuksia muun muassa turvakotipalvelujen vähäisyydestä naisiin kohdistuvan väkivallan uhreille. Lakimuutos on ollut toivottu ja parhaimmillaan se merkittävästi parantaa apua tarvitsevien asemaa vakauttamalla turvakotien toimintaa. Kuitenkin nyt on oltava hyvin tarkkana, jotta kaikkein heikoimmassa asemassa jo valmiiksi olevat saavat tarvitsemansa avun myös tulevassa mallissa, Väätäinen summaa.


-          Myös ensikotitoiminta sekä siihen liittyvä päihdeäitien hoito on taloudellisesti tavattoman tehokasta. Se vähentää huostaanottoja, syrjäytymistä sekä raskauden ja äitiyden aikaista päihteiden käyttöä paremmin kuin mikään muu tuntemamme yksittäinen toiminto. Puoli vuotta ensikodissa maksaa vain noin 2,5% täysi-ikäisyyteen jatkuvan huostaanoton ja laitospaikan järjestämisen hinnasta. Siksi siihen tulee panostaa turvakotityön rinnalla. Jokainen voi laskea, kuinka kallista ensi- ja turvakotitoiminnasta säästäminen on, Väätäinen toteaa.

  
 
Lisätietoja: Kansanedustaja Tuula Väätäinen, p. 050 5113018, tuula.vaatainen@eduskunta.fi

Kommentoi kirjoitusta.

SDP:n Väätäinen: Suomalaisten koulujen oppimateriaali vientituotteeksi!

Perjantai 10.10.2014 klo 13:21


Tiedote 10.10.2014
Vapaa julkaistavaksi


Kansanedustaja Tuula Väätäinen on hyvillään uutisista suomalaisen oppimateriaalin menestyksestä ja kehittämisestä. Kuluneella viikolla on uutisoitu niin italialaisen opetusryhmän tason noususta heidän käyttäessään suomalaisia koulukirjoja kuin maan neljänneksi suurimman kaupungin Vantaan siirtymisestä tabletilla käytettävään oppimateriaaliin. Väätäinen toivoo oppimateriaalin nousevan uudeksi vientituotteeksi.


 -          Suomalainen osaaminen on erityisen tunnustettua kahdella saralla: peruskoululaisten opettamisessa ja informaatioteknologiassa. Molemmat ovat paitsi hyvin yhdistettävissä, myös erittäin haluttuja maailmalla, Väätäinen sanoo.


-          Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru on tehnyt kuluneella hallituskaudella paljon työtä suomalaisen koulun tunnettuuden eteen. Suomen sisäinen keskustelu koulutusviennistä puolestaan typistyy usein väittelyksi siitä, tulisiko yliopistojemme ottaa käyttöön lukukausimaksuja vai ei. Käännöstyöllä ja sovittamalla suomalaisia kirjoja muiden maiden koulujärjestelmiin voidaan vahvistaa paitsi myönteistä Suomi-kuvaa, myös muiden maiden lasten hyvinvointia. Oppimateriaalin vientiä tulisikin miettiä kahtalaisesti sekä osana kestävää kehityspolitiikkaa että mahdollisena uutena taloudellisesti kannattavana toimintana.


-          Suomalaisen kirjallisuuden päivänä muistetaan yleensä ensisijaisesti maamme kaunokirjallisuutta. Tämän rinnalle tahtoisinkin nostaa hienot koulukirjamme osana suomalaista kirjallista osaamista, Väätäinen summaa.
 
Lisätietoja: Kansanedustaja Tuula Väätäinen, p. 0505113018

Kommentoi kirjoitusta.

Kouluviihtyvyys on huomion paikka

Keskiviikko 8.10.2014


Kolumni julkaistu Savon Sanomissa 8.10.2014


Koulutus on Suomen kruununjalokivi. Ylpeä siitä saa ollakin: Koulutus on tutkimusten mukaan paras tapa vähentää köyhyyttä, parantaa elämän laatua ja terveyttä sekä myös kasvattaa kansantalouden hyvinvointia, jos taloudesta halutaan puhua. Peruskoulu asettaa samalle viivalle oppilaat kaikista perheistä.

Kuitenkin yhä useammalle koulu on kaikkea muuta kuin oppimisen iloa. Se voi tarkoittaa kiusaamisen täyttämiä päiviä, epäonnistumisia ja liikuntatunnin nöyryytyksiä siitä, että ei osaa luistella takaperin. Usein ikävät kokemukset kiteytyvät siihen, että huomiota antavia aikuisia on liian vähän ja hyvän koululaisen muotti jää aavistuksen ahtaaksi. Luokkakokojen kasvaminen on varmasti osasyy väärään suuntaan menevässä viihtyvyydessä.

Lähes puolet nuorista, vastavalmistuneista opettajista kokee ajoittain uupumusta työssään. Henkilökunnan jaksamisesta pitäisikin huolehtia erityisesti kahdella asialla: luokkakokoihin puuttumalla ja opettajien tukeen panostamalla. Tämä on niin oppilaiden kuin koko koulunkin etu.

Pienempien luokkakokojen kouluissa opettajan aikaa jää enemmän jokaiselle oppilaalle. Kun ryhmä on pienempi, on opettajankin helpompi tuntea jokainen, ottaa huomioon erilaiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ennen kaikkea osoittaa jokaiselle henkilökohtaista aikaa enemmän. Usein moni levottomampikin koululainen rauhoittuu, kun saa pyytämänsä huomion. Luokkien pienentämisen rinnalla täytyy myös panostaa muihin tukitoimenpiteisiin: Niiden, joilla on erityistarpeita, on saatava tukea erityisopettajilta tai koulunkäyntiavustajilta ilman, että vanhemmat joutuvat avusta taistelemaan.


Opettajien jaksamista, ammattitaitoa ja osaamista tulee tukea nykyistä paremmin. Siinä missä korkeakoulutus tarjoaa tiedot ja taidot pedagogiseen työhön sekä asiasisältöihin, tarvitaan kaikessa oppimisessa myös tiettyä kokemuksen tuomaa elämänviisautta ja ymmärrystä. Usein esimerkiksi koulurauhaa häiritsevien oppilaiden käytökseen on olemassa selvät syyt. Vaikka huonoa käytöstä ei tarvitsekaan hyväksyä, on sitä hyvä ymmärtää. Vain näin voidaan löytää myös ratkaisuja.
Suomen hienosta koulusta on pidettävä huolta jatkossakin. Keinot ovat olemassa – nyt voimme edellyttää, että ne otetaan myös laajamittaisesti käyttöön kuntatasolla.

Kommentoi kirjoitusta.

Kommentoi kirjoitusta.

SDP:n Väätäinen: Talvivaaran lähiseudun asukkaiden vahingonkorvausten leikkaaminen kestämätöntä

Perjantai 3.10.2014 klo 14:35

Tiedote 3.10.2014
Vapaa julkaistavaksi

 
Viime päivien uutisointien mukaan kaivosyhtiö Talvivaaralle ja sen tytäryhtiölle Talvivaara Sotkamolle esitetään saneerausohjelmaa, joka leikkaisi lähiseudun asukkaiden hakemia vahingonkorvauksia noin sadasosaan. Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) pitää tilannetta kestämättömänä.


-          Tiistaina esitellyn saneerausehdotuksen mukaan Talvivaara Sotkamon tulisi maksaa vain prosentti niistä vahingonkorvauksista, jotka voidaan katsoa syntyneeksi ennen velkasaneerauksen alkua. Mielestäni on kestämätöntä, että korvausten saajat voivat jäädä lähes ilman korvauksia vain siksi, että yritys on ensin pilannut ympäristöä ja sitten ajanut oman taloutensa umpikujaan, Väätäinen sanoo.
 
Uutistietojen mukaan aluehallintovirastolle on suunnattu yli 250 korvausvaatimusta. Ehdotuksen mukaan kaikki nämä korvausvaatimukset katsottaisiin saneerausvelaksi.
 
-          Oikeus puhtaaseen luontoon ja turvalliseen elinympäristöön on perusoikeus. Ei voi olla niin, että tämän oikeuden loukkaamisesta voisi päästä kuin koira veräjästä. Asukkaat täytyy ottaa huomioon koko prosessin ajan ja myös heidän eduistaan pitää huolta. On välttämätöntä, että asia selvitetään perin pohjin ja asianmukaiset korvaukset hoidetaan, Väätäinen summaa.
 

Lisätietoja: Kansanedustaja Tuula Väätäinen, p. 0505113018

Kommentoi kirjoitusta.

Väätäinen patistelee lisää naisia armeijaan - lehtijuttu Demokraatissa 2.10.2014

Torstai 2.10.2014 klo 10:08

demokraatti_2_10_2014.jpgSuurenna kuvaa klikkaamalla.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Demokraatti

SDP:n Väätäinen: Hyvien käytäntöjen levittämien otettava tavoitteeksi kaikissa maan TE-toimistoissa

Perjantai 26.9.2014 klo 13:45


Tiedote 26.9.2014
Vapaa julkaistavaksi
 

 
SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen peräänkuuluttaa hyvien käytäntöjen levittämistä Suomen eri alueiden TE-toimistoissa.
 
-          TE-toimistojen onnistumisissa on suuria eroja alueellisesti, vaikka edellytykset onnistua ihmisten työllistämisessä ovat samat. Onnistumiset eivät ole aina rahasta kiinni: Paljon voidaan tehdä myös työpaikan toimintakulttuurilla ja työllistämisen käytännöillä, Väätäinen toteaa.
-          Kuopiossa jopa 82 prosenttia TE toimiston tekemistä työtarjouksista johtaa työllistymiseen. Samaan aikaan luku on monella alueella alle 20. Kuopion menestys ei johdu siitä, että alueella olisi erityisen paljon työtä kaikille. Se johtuu siitä, että TE-toimiston työntekijät ovat löytäneet uuden ja jalkautuvan  ihmis- sekä yrityslähtöisemmän toimintatavan ja käytännön joka tuottaa tulosta.
-          Hyvien käytäntöjen levittäminen tulee entistä tärkeämmäksi nyt kun kansainvälinen taloustilanne sekä talouden rakennemuutos tuottavat Suomeenkin yhä enemmän työttömyyttä. Ministeri Ihalainen on edistänyt asiaa monin keinoin ja vaadinkin nyt yhä enemmän tukea hänen työlleen, Väätäinen tiivistää.
 
 
Lisätietoja: Pohjois-Savon kansanedustajien yhteyshenkilö Tuula Väätäinen, p. 050 5113018

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »