Tuulasta sanottua 2011

 

Tuula on luotettava ja työteliäs edustaja. Hänen erinomaisesta asiantuntemuksestaan sosiaali- ja terveysasioissa on ollut paljon hyötyä eduskuntatyössä.

Jacob Söderman, kansanedustaja (sd) Helsinki

 

Tuula on istuntosalissa mukava vieruskaveri. Kansanedustajana hän hän tekee työnsä huolella, paneutuu asioihin ja ottaa työnsä vastuullisesti.

Eero Heinäluoma (sd)

 

Tuula Väätäinen on kansanedustajana noussut eturiviin. Hän on sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen asiantuntija sekä maakunnan etujen tehokas puolustaja. Tuulalle on ominaista hyvä huumori ja reipas savolainen itsetunto.

Paavo Lipponen, SDP:n ent. puheenjohtaja

 

Olemme Tuulan kanssa tunteneet toisemme yhteisen psykiatrisessa sairaalassa työskentelyn kautta. Matkaan on mahtunut 1980-luvulla yhteistä vaalityötä ja viime aikoina sosiaali- ja terveyspolitiikan tekemistä. Tuula on tällä hetkellä yksi niistä varmaankin harvoista kansanedustajista, joilla on kunnon kokonaiskuva siitä, mihin hurjassa muutosaallokossa oleva yhteinen palvelujärjestelmämme on tullut ja mihin se on mahdollisesti menossa. Tuulan arvot lähtevät käytännön työstä ihmisten parissa ja nämä linjaavat oikeilla tavoilla yhteisten asioittemme kehittämistä.

Simo Kokko, THL:n kehittämispäällikkö

 

Tuula on tunnollinen asiallisen työnsankari. Häntä ei näy pintajulkisuudessa, koska hän käyttää aikansa perehtymällä asioihin pintaa syvemmältä. Tuula ei kuvia kumartele, vaan tekee sitkeästi pitkäjänteistä vaikuttamistyötä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolesta. FBssä klikkaisin ehdottomasti TYKKÄÄN nappia. 

Tarja Filatov (sd)

 

Tuula on ystävä ja hyvä yhteistyökumppani. Haluamme auttaa heitä, joiden ääni ei tahdo muuten yhteiskunnassa kuulua.

Paloniemen Aila, kansanedustaja (kesk)

Aila Paloniemen luonnehdinta Tuulasta Sharewoodissa

 

Olen saanut olla tämän kauden Tuulan kanssa työkavereina ja olenkin oppinut tuntemaan hänet aitona ihmisenä. Eduskuntaryhmässä hän on se, joka rohkenee puhua asioista juuri niin kuin ajattelee, värikästäkin kieltä joskus käyttäen. Asiakysymyksissä Tuula on perehtynyt erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiin, aina heikointa puolustaen. Vanhempana kollegana hän on aina auliisti ollut valmis neuvomaan meitä nuorempia. Tuula on hyvä kansanedustaja ja työtoveri.

Pauliina Viitamies, kansanedustaja (sd.) Etelä-Savo

 

Päätöksentekijä, jolla on aatteet ja arvot sekä on muutoinkin tukevasti kiinni siinä arjessa ja elämässä, josta on kotoisin, voi menestyä ja saada mielipiteensä kuuluviin osana yhteistä päätöksentekoa. Olen tuntenut Tuulan kahden vaalikauden ajalta. Vaikka roolimme ja tehtävämme ovat muuttuneet pohjimmiltaan tilanne on sama. Tuulalla on osaamista ja tietoa - arjen tuntemusta - joka laittaa toisenkin osapuolen lujille, kun pitää kyetä perustelemaan mielipiteensä. Yhteiskunnan heikompi osaisten puolesta puhujia tarvitaan - niiden äänen esille tuojia, joiden oma ääni ei kuulu, jotka eivät jaksa tai osaa puoliaan pitää. Sosiaali- ja terveydenhuollon todellisia monialaisia tuntijoita on vähän. Tuula kuuluu tähän joukkoon.

Juha Rehula (kesk) sosiaali- ja terveysministeri

 

Olen ollut Tuula Väätäisen kanssa kahdessa samassa valiokunnassa, hallintovaliokunnassa sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Olen tullut tuntemaan Tuulan asioihin paneutuvana, vastuullisena ja ihmisen näkökulmasta asioihin huomion kiinnittävänä kansanedustajana. Vaikka olemme eri puolueissa, emmekä aina ole asioista samaa mieltä, Tuulan kanssa on ollut aina helppo keskustella ja hakea asioihin yhteistä ratkaisua.

Tapani Tölli (kesk) hallinto- ja kuntaministeri

Tuulan luonnehdinta Tapani Töllistä Sharewoodissa

 

Tuula on sinnikäs, tarmokas ja rohkea nainen, joka ei pelkää tarttua asioihin ja viedä niitä eteenpäin hyvässä yhteistyöhengessä. Häneen voi luottaa vankkana arjen asiantuntijana lainsäädännön tuulissa ja tuiskuissa ja juuri se tekeekin Tuulasta erittäin hyvän kansanedustajan ja pidetyn kollegan :)

Merja Kyllönen (Vsl)

 

Koko maakunnan edustaja

Usein - omia tarkoitusperiä varten - kuulee korostettavan, että se ja se kansanedustaja on sieltä ja sieltä kunnasta. Jokaisella meillä on asuinkuntamme, jonka elinvoimaisuus on tietysti meille tärkeä asia, mutta kansanedustajina meidän täytyy toimia koko maakuntamme asialla. Itse olen syntynyt Juankoskella, tullut valituksi kansanedustajaksi Siilinjärveltä ja asun nyt Kiuruvedellä. Töissä olen käynyt Kuopiossa ja Kaavilla. Kaikki tämä on lisännyt paikallistuntemusta, mutta se ei ole ollut pois muilta maakunnan kunnilta. Työ eduskunnassa on - ja tulee olla - joukkuetyötä, jossa ei pidetä "rajjaisia" puolueiden välillä. Työtä tehdään oman maakunnan ja tärkeiksi koettujen asioiden eteen tinkimättömästi ja yhteistuumin. Tieto ja asenne ratkaisevat! Siksi toivon, että tulevassa eduskunnassa jatkaa Tuulan kaltaisia rautaisia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Hannakaisa Heikkinen, TtM ja Keskustan kansanedustaja koko Savosta

  

Olen ollut Tuulan työtoveri neljä vuotta. Tuula on ammattipoliitikko, joka on säilyttänyt täydellisesti kosketuksen arkeen. Huomaan sen usein hänen kanssaan toimiessani. Hänen poikansa Roopen edesottamuksetkin ovat tulleet tutuiksi, mutta erityisesti kannanotoissaan hän osaa kiteyttää ja peilata päätösten vaikutuksia tavallisten kansalaisten arkeen. Hän osaa sen, ja erityisesti sosiaali- ja terveyspuolen asioissa ja kysymyksissä nojaudun usein Tuulan asiantuntemukseen. Hän on aina jeesannut. Olen huomannut hänen olevan myös hyvin tunnollinen ja huolehtivainen; jos olen ollut 5 minuuttia myöhässä kokouksesta, niin jo tulee Tuulalta viesti "kokous on alkanut, missä viivyt!"

Marko Asell (sd)

 

Tuula on toiminut työnohjaajanani ja luottamustoimessa yhdistyksen johtokunnassa ja Ensi- ja turvakotien liiton liittohallituksessa. Tuula on luotettava ja tunnollinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija, joka hoitaa lupaamansa tehtävät. Hän on pienituloisten ja vaikeissa oloissa elävien kansalaisten asianajaja ja puolustaja.

Sirkkaliisa Vänni, toiminnanjohtaja, Kuopion Ensikotiyhdistys ry

 

Tuula on sinnikäs, tarmokas ja rohkea nainen, joka tarttuu asioihin ja vie niitä eteenpäin hyvässä yhteistyöhengessä niin kansanedustajana kuin kunnanvaltuutettuna.  Tuulaan voi luottaa vankkana arjen asiantuntijana lainsäädännön koukeroissa. Tuula on arvostettu asiantuntija terveydenhuollon ja sosiaalialan asioissa, joten Tuulassa on ainesta oman erikoisalansa ministerin postiin! Tuula on helposti lähestyttävä, kuunteleva ja inhimillinen vaikuttaja.

Tuula antaa tukea ja vastuuta myös kokemattomammille kuntavaikuttajille.

Jouni Jetsu, puheenjohtaja, Siilinjärven sosialidemokraatit ry

 

Tunnen Tuulan vuosien takaa ensin puoluehallituksesta, sitten eduskunnasta. Suoraan puhutaan molemmat ja eri mieltäkin ollaan oltu. Arvostan kuitenkin äärettömän suuresti Tuulan rehtiyttä ja asennetta ammattitaitoineen. Luottamuksen arvoinen? Ehdottomasti!

Heli Paasio, kansanedustaja

 

Tuula on osaava ja ahkera kansanedustaja, pienen ihmisen ja tasa-arvon puolustaja.

Pirjo Ala-Kapee

   

Tunnen Tuulan hyvin. Hän on sinnikäs julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen puolustaja. Sairaaloiden ja terveyskeskusten henkilöstön jaksaminen, työhyvinvointi ja työn arvostus ovat hänen ”sydämenasioitaan”.

Rakel Hiltunen (sd)

 

Tuula on edustajan työssään tinkimätön ja laajakatseinen, näkemyksilleen uskollinen. Tomerana ihmisenä hän saattaa joskus kiihtyä nollasta sataan alle 10 sekunnin jopa ilman näkyvää syytä, mutta päällimmäisenä Tuulassa on ehdottomasti lämmin huumorintaju ja myötäelämiseen kyky. 

Elsi Katainen (kesk)

 

Tuula on sinnikäs ja lupauksistaan kiinni pitävä. Hänellä on rohkeutta ajaa myös pienten erityisryhmien asioita. Eduskuntatyössään hän on aloitteellisuudellaan edistänyt mm. kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lapsiperheiden ja haavoittavissa oloissa elävien lasten asemaa. Luotettava yhteistyökumppani.

Marketta Kolari, ensikodin johtaja, Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Ensikoti Pihla ja avopalveluyksikkö Amalia

 

Tuula on paitsi mukava ihminen ja hyvä ystävä, myös arvostettu asiantuntija terveydenhuollon ja sosiaalialan asioissa. Hänen puoleensa on helppoa ja luotettavaa kääntyä, koska tietää saavansa asiantuntevan ja rehellisen mielipiteen. Suomi, eduskunta ja SDP tarvitsee nyt asiansa osaavia ihmisiä, joilla on sydän paikallaan.

Maarit Feldt-Ranta, kansanedustaja ja SDP:n puoluehallituksen jäsen

 

Tuula on vetänyt rennosti ja asiantuntevasti valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostoa, jossa toimin Vihreiden edustajana. Pidän Tuulaa reiluna tyyppinä, jonka kanssa on ollut helppoa tehdä yhteistyötä. Poliitikkona hän on aidoimmasta päästä - ei mikään liveroolipelaaja.

Johanna Sumuvuori (vihr)

 

Tein virkamiehenä pitkään yhteistyötä Tuulan kanssa. Opin tuntemaan hänet poliittisena päätöksentekijänä, joka perehtyi huolellisesti päätettäväksi tuleviin asioihin. Hänen vilpitön tavoitteensa oli tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisia päätöksiä. Hänen sanaansa saattoi luottaa kiperissäkin tilanteissa. 

Jouni Mutanen (Siilinjärven ex kunnanjohtaja)

 

Ministeriainesta?

Japanista tulevien pelottavien ja surullisten uutisten keskellä on syytä muistaa, että Tuula on perustellusti ja selkeästi vastustanut eduskuntaa myöten uusien ydinvoimaloiden rakentamista Suomeen! Yksikin tällainen ydinkatastrofi seurauksineen olisi liikaa Suomessa, mutta on myöskin maapallollamme. Tuula ansaitsee kiitoksen selkeistä kannanotoistaan ja myös korostuksesta, että on monipuolistettava energian hankintaa ja todella satsattava ihmistä ja luontoa lempeästi kohteleviin vaihtoehtoihin.

Toiseksi Tuula on helppo kannattaa siksi, että hän on riippumaton ja vapaa "suuren rahan" vaaliavustuksista ajamaan tavallisten meikäläisten asioita eduskunnassa. Keskeistähän siinä on yhteisen elämän ja vastuun säilyttäminen niin vahvana, että hyvä elämä olisi mahdollista myös niillä, jotka tarvitsevat syystä tai toisesta enemmän taloudellista ja sosiaalista tukea selviytyäkseen elämän haasteissa.

Eduskunnassa häntä pidetään sosiaali- ja terveysasioiden asiantuntijana. Ja itse jopa ehdottaisin, jos SDP on mukana hallituskuvioissa, että Tuulassa olisi ainesta oman erikoisalansa ministerin postiin! Tuula on omistanut ihmisiä kuulevat korvat vuosikymmeniä ennen kuin kokoomus viritti termin syötiksi vaaliverkkoihinsa. Tuulaa tunnen 30 vuoden ajalta ja siksi hänen ominaisuuksiinsa liittäisin: ahkeruus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, sitkeys, asioihin perehtyneisyys ja luovuus.

Matti Keski-Nisula, rovasti

 

Olen tuntenut Tuulan usean vuoden ajan. Hän on terveydenhuollon erinomainen asiantuntija, joka tietää ja tuntee terveysasiat niin kansalaisten arjen asiana kuin palvelujen kehittämisen ja toimialan lainsäädännön kehittämistarpeena.

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

  

Olen tutustunut Tuulaan työelämän kautta. Niin työssä kuin poliittisena vaikuttajanakin Tuula on aina ollut oikeudenmukainen ja rehti. Hänen kanssaan on helppo keskustella aiheesta kuin aiheesta; asiantuntemusta ja mielipidettä löytyy hyvin laaja-alaisesti. On hienoa, että Tuula on pitänyt edelleen yhteyttä entiseen työpaikkaansa ja työtovereihinsa. Vaakanaisen tavoin Tuulasta löytyy tasapainoinen ja rauhallinen puoli kuin myös tarvittaessa kipinää ja intohimoa - unohtamatta hersyvää huumoria. Vaikuttajanainen!

Tiina Ojalainen Kuopio

 

Olen tuntenut Tuulan yli 20 vuotta. Vuodet politiikassa eivät ole häntä "pilanneet". Näen hänessä perusdemarin, joka maailman myllerryksestä huolimatta muistaa lähtökohtansa, arvomaailmansa ja aatteensa. Tässä hyvin voivien yhteiskunnassa hän jaksaa kuitenkin sinnikkäästi tehdä työtä hyvinvointiyhteiskunnan puolesta. Tarpeen tullen herkällä mielellä, mutta tarvittaessa rautaisella tahdonvoimalla.

Jorma Rannio, Lapinlahti

  

Tuula on ystävällinen, asioihin perehtyvä, vaatimaton, osaa asettua tavallisen ihmisen tasolle hänen sanoman ymmärtää.

Anna-Liisa Itkonen, Suonenjoki

 

Tuulan kanssa on helppo olla samaa mieltä ja joskus harvoin eri mieltä. Periaatteellisuus ohjaa Tuulan työtä vahvasti. Sellaista kansanedustajaa täytyy arvostaa.

Markus Mustajärvi, kansanedustaja, Vasemmistoliitto

 

Tuula on rehti ja suorapuheinen kansanedustaja, joka ottaa asiat vakavasti ja sitoutuu 100 prosentilla. Kaiken lisäksi hänellä on sydän paikallaan! 

Päivi Lipponen (sd)

 

Tuula on oikeudenmukainen ja reilu yhteistyökumppani ja jaoston puheenjohtajana hötkyilemätön äitihahmo, joka haluaa, että kaikilla on mukavaa. Ihana ihminen!

Hanna-Leena Hemming (kok)

 

Tarpeen tullen Tuulasta löytyy sekä tulta että tappuraa. Tässä naisessa aate ja asiaosaaminen kohtaavat toisensa.

Antti Kalliomäki (sd)

 

Tuula on rohkea terveydenhuollon puolestapuhuja. Tuulan kanssa on luontevaa tehdä maailmanparannustyötä. 

Kari Kärkkäinen (KD)

 

Harvassa kansanedustajassa palaset loksahtavat kohdalleen niin kuin Tuulassa. Kansanedustajan homma ei ole mitenkään helppoa. Faktat pitää jaksaa opiskella. Ei ole aina helppoa ja hauskaa päntätä lukuja ja säädöksiä, mutta jos asioihin haluaa todella vaikuttaa, eivät sloganit riitä, vaan asiaosaamista tarvitaan. Tuula on etenkin terveyspolitiikassa yksi parhaiten asioista perillä olevista kansanedustajista.

Mutta mitä tehdä asiaosaamisella? Jokainen olio lapamadosta maantierosvoon osaa ajaa omaa etuaan. Mutta asettuminen toisen, heikommassa tilanteessa olevan, asemaan on vaikeampaa. Tässä tarvitaan empatiaa ja arjen tuntemusta. Asiaosaaminen, arjen ymmärrys ja empatia eivät pitkälle kanna eduskunnassa, jos edustaja ei osaa ilmaista itseään. Tuulalla on hallussaan niin taito neuvotella ja sovitella, kuin olla tarpeen tullen tiukkanakin. Yhteenvetona voin sanoa: jos olisin savolainen niin iänestäisin.

Ilmari Nalbantoglu, Jutta Urpilaisen eduskunta-avustaja

 

Tuula tulee mielellään tapaamaan periferiankin järjestöväkeä. Hän ei mielistele, vaan tarvittaessa jopa ojentaa kannattajiaan. Tuula on joukkuepelaaja, joka puolustaa kipeitäkin porukan tekemiä ratkaisuja helppohintaisen pisteiden keruun sijaan. Hän hahmottaa kokonaisuudet, eikä siksi "revittele" yksittäiskysymyksillä. Yhden miinuksen antaisin Tuulalle. Hänellä on hieman erilainen huumorintaju kuin minulla...sivistyneempi.
Pentti-poika Pielavedeltä
Pentti Salminen

 

Tuula Väätäinen on topakka tasa-arvoihminen. Keskustelussa hän tarkastelee asioita ihmisen näkökulmasta: kuinka päätökset vaikuttavat esimerkiksi yksinhuoltajan, työttömän tai mielenterveyskuntoutujan elämään. Käytännön työkokemus terveydenhuollon piirissä luo uskottavuutta ratkaisuehdotuksiin. Arvostettu osaaja demarinaisten joukossa.

Merja-Hannele Vuohelainen (Demarinaiset)

 

Olemme tunteneet melkein 30 vuotta. Ystävyytemme alkoi työtoveruudesta Kuopion mielenterveystoimistossa. Työssä ja ystävyydessä meitä on aina yhdistänyt intohimoinen suhtautuminen tärkeiksi kokemiimme asioihin. Työtovereina heittäydyimme täysillä yhdessä moniin mielenterveystyön haasteisiin 90-luvulla. Joku taisi meitä joskus muskettisotureiksikin nimittää haasteita pelkäämättömän asenteemme vuoksi.

Arvostan sinun rohkeuttasi, oikeudenmukaisuuttasi ja rehellisyyttäsi ja myös sitä, että olet omilla ansioillasi päässyt yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi korkeimmalla mahdollisella tasolla. Poliittisena päätöksentekijänä olet pysynyt omalla linjallasi johdonmukaisesti ja sinulle ominaisella intohimolla: ajat aina heikomman asiaa. Sen olen voinut todeta seuratessani poliittista toimintaasi puheistasi ja kirjoituksistasi sekä parantaessamme joskus maailmaa yhteisissä keskusteluissa.

Pirjo Marttinen, Kuopio

 

Vanhana työtoverina olen seurannut edustaja Väätäisen kehittymistä ja toimintaa. Ilokseni olen havainnut että hän on keskittynyt työhön asiapitoisesti ja syvällisesti varsinkin sosiaali- ja terveyspuolen alaan. Tunnen Väätäisen huumoria ymmärtävänä ja ympäristöstä huolta pitävänä henkilönä. Toivon näin ollen jatkuvaa menestystä kansanedustajan työssä.

Kokoomuslainen Soili Salokangas, Turku

 

Tuula tupsakka, kuitenkin lupsakka. Asiat on reilassa ja sana hallussa. Sitkeä sisupussi - savolaenen naenen - lähtöön kuin lähtöön!

Markku Rossi (kesk)

 

Tuula on aito. Tulta ja tappuraa, kun tilanne sitä vaatii. Lämmin ja huolehtiva aina. Tuula tekee, eikä vain puhu.

Arto Virtanen, poliittinen sihteeri SDP, Tuulan ex-avustaja

 

Tuula näkee politiikassa kauas ja lähelle. Hän on vakuuttanut työllään ei suuria puhumalla vaan muistaen ja huomaten heikommassa elämäntilanteessa olevat kansalaiset. Näin palautit luottamukseni poliittiseen työhön. Kiitos mm. Ensikotiäitien ja vauvojen puolesta.

Nuutisen Maija-Liisa kotikunnasta

 

Eduskuntatyö ei ole pelkästään oman puolueen sisällä vaikuttamista; se on yhteistyötä yli puoluerajojen. Tuulan kanssa on helppo tehdä työtä.

Sari Palm (Kd) Kouvola

 

Tuula on taitava, tarmokas ja voimakas tavallisen kansan asioiden puolustaja ja eteenpäinviejä.

Risto Kuisma, kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti

 

Tuulan valiokunnassa puhuessa ei vastuuta tarvitse siirtää kuulijalle, asiantuntemukseen voi luottaa.

Heikki Ollila (kok)

 

Tuula on topakka ja napakka,
ei häntä viehätä kapakka

skandaalijuttuja ei hänestä löydä
mutta pian tyhjenee asioista pöytä
kun Tuula toimeen tarttuu

Hän on pysynyt kiinni ihmisten arjessa
 ei tarkastele asioita norsunluutornista.

Ystävällinen olla osaa ja muistaa
puolustaa PoSaa (Pohjois-Savoa)

Elvi Rissanen, Pohjois-Savon demarinaiset ry:n sihteeri

 

Vaalipäällikön suositus 2011:

Olen Marja-Leena Martikainen ja kansanedustaja Tuula Väätäisen vaalipäällikkö tulevissa eduskuntavaaleissa. Olen aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, ja näissä vaaleissa kannan korteni kekoon Tuulan vaalityön organisoinnilla.

Tuula on siilinjärveläinen kunnanvaltuutettu ja toisen kauden kansanedustaja. Koulutukseltaan hän on mielenterveystyöhön erikoistunut sairaanhoitaja ja perheterapeutti. Eduskunnassa hän toimii mm. valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtajana. Useat puolue- ja työtoverit ovat luonnehtineet Tuulaa luotettavaksi ja työteliääksi edustajaksi, joka keskittyy antaumuksella työhönsä. Hänen erinomaista asiantuntemustaan sosiaali- ja terveysasioissa arvostetaan yli puoluerajojen. Tästä asiantuntemuksesta ja tinkimättömästä tavasta tehdä kansanedustajan työtä on suurta hyötyä meille tavallisille kansalaisille, joiden asioista eduskunta päättää.

Tuulaa ja minua yhdistää vaikuttamisen halu, omistautuminen ja kova työnteko. Olen nähnyt, miten rankkaa hommaa politiikan tekeminen on ja miten vakavasti Tuula työnsä ottaa. Tuulassa arvostan myös hänen arvomaailmaansa – hän on aidosti huolissaan heikommista ja pitää pienten puolta.

Tarvitsemme eduskuntaan päättäjiä, joiden asiantuntemuksen ja kokemuksen varaan voimme uskoa yhteisten asioidemme päätöksenteon. Sellaisia, joiden jäljiltä ei tarvitse selvittää vaalirahoitussotkuja tai jääviysongelmia. Rehellisiä ihmisiä, jotka kantavat vastuun työstään ja tekemistään päätöksistä.

Siksi äänestän Tuulaa – äänestä sinäkin!

Marja-Leena Martikainen, Vaalipäällikkö 2011

 

Arkisto: Tuulasta sanottua